huznr

Stručni skup, „Iskustva u primjeni Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom"

huznr 20.veljače

U organizaciji Hrvatske udruge za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu a uz pokroviteljstvo Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, 20. veljače održan je stručni skup „Iskustva u primjeni Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom“ sa oko 150 sudionika. Kroz 12 prezentacija stručnjaka svih struka, koje su obuhvatile sve odredbe Pravilnika, sudionicima su omogućena dodatna pojašnjenja u primjeni Pravilnika. Zaključeno je da je  izuzetno važna procjena opasnosti za radna mjesta s računalom, potreba osposobljavanja za rad na siguran način pri radu s računalom, potreba za dobrom procjenom ergonomskog namještaja, za kvalitetnim pregledom očiju i vida, za potrebom korektivnih vježbi u interesu očuvanja koštano mišićnog sustava te općenito za podizanjem svijesti i dodatnom edukacijom o brizi za vlastito zdravlje. Također su uočeni nedostaci i nedorečenosti navedenog Pravilnika, te se predlaže izmjena nekih odredbi, posebno onih koji se odnose na definiranje radnog vremena provedenog za računalom, raspored osvjetljenja, potrebe za ocjenom praktičnog osposobljavanja za rad na siguran način za rad s računalom, definiranje obveze poslodavca pri nabavci korektivnih pomagala, kvalitetnije definiranje provedbe odmora i vježbi. Organizatori se nadaju da će do sljedećeg skupa na sličnu temu svi uočeni nedostaci biti ispravljeni.
Fizioterapeut Tonći Šitić održao je predavanje Kako, kada i zašto vježbati pri radu s računalom uz prikaz vježbi korisnih za održavanje koštano mišićnog sustava u zdravom stanju. Tom prilikom podijelio je prisutnim sudionicima, koji su pokazali da se brinu o svom zdravlju i CD s prikazom korisnih vježbi.

 

slika