FIZIO info

Hrvatski zbor fizioterapeuta

U najnovijem broju FIZIOinfo, časopisa Hrvatskog zbora fizioterapeuta čija je tema broja "Koljeno" o čemu su pisali vodeći fizioterapeuti RH (i neki liječnici), dan je osvrt na aktivnosti članova Zbora u protekloj godini, kratki izvještaj sa jednog od tečaja kontinuiranog usavršavanja fizioterapeuta te osvrti preporuka za DVD-e.

Cijenjeni kolege nastavite sa usavršavanjem i pisanjem jer to je jedan od kvalitenijih načina kako razviti sebe ososbno i unaprijediti struku.

Poštovani korisnici fizioterapeutskih usluga pište nam kritizirajte nas kako bi našu profesiju digli na viši i bolji nivo.

slika