Kaltenborn tečaj

Prvi međunarodni Kaltenborn tečaj održan je 31.3.2007. - 4.4.2007. u
"Fokus-medicalu" – Sesvete.

Nazočno je bilo 15 polaznika a voditelj je bio međunarodni instruktor Matthias Burkert .

Tema: Donje okrajine

Kvalitetan tečaj dobro prezentiran i iako sam u ovom poslu (manualnoj terapiji) preko 10god za mene jedno novo iskustvo.

Ugođaj kroz par fotografija

 

uvod ...

rad na modelu ...

 

rad na modelu ...

 

pregled i dogovor ...

 

pozorno gledanje ...

 

pozorno gledanje ... 

 

rad uz nstruktora ...

 

 pauza ...