Zagrebačka utrka Četiri trga, 28.rujan 2008

Na tradicionalnoj utrci "Četiri trga" koja je održana 28.rujna 2008 u Zagrebu u suradnji sa tvrtkom Euroalba - zastupnikom Newflex proizvida za Hrvatsku održana je prezentacija sa besplatnim tretmanima. Kroz ruke je prošlo 20-ak sportaša - trkača i par civila.

Više u slikama

DOWNLOAD ...