Tonći Šitić - O vratnoj kralješnici i manualnoj terapiji
Od najdavnijih vremena čovjek upotrebljava ručne zahvate. U početkuje to bio majčin dodir kojim se dijete smirivalo kad plače, udaranjem se kažnjavalo. Prigodom ozljeda pritiskom se ruke zaustavljalo krvarenje, a glađenje ozlijeđena mjesta smirivalo je bol. Iščašene zglobove su "iscjelitelji" vještim ručnim zahvatima namještali u ispravan položaj. Tijekom vremena upoznavanjem ustroja čovjekova tijela i biomehaničkih odnošaja primjena se ručnih zahvata razvila do zasebne medicinske struke - manualne medicine (terapije). Vratni dio kralješnice oblikuje sedam kralješaka međusobno spojenih međukralješčanim kolutima (diskovi), zglobovima.i svezama.

Kroz postrane otvore pak izlaze živci koji oživčuju nutarnje organe i mišićje, kožu zatiljnog dijela glave, ramena i prsnog koša. Stoga su boli i tegobe redovito uzrokovane prirođenim ili stečenim promjenama te bolestima vratnog dijela kralješnice. Tim promjenama često pridonosimo i sami neispravnim prisilnim položajem u kojima se kralješnica nalazi tijekom rada, prekomjerna naprezanja i sl. Kada osjetimo trnce u prstima šaka ili u cijelim rukama, bol u ramenu, zatiljnu glavobolju čak i nesvjesticu valja pozornost obratiti stanju i položaju vratne kralješnice. Ručnim zahvatima često možemo ublažiti pa kadšto i otkloniti tegobe, tako da dijagnostičkim postupcima točno utvrdimo gdje je živčani korijen ukliješten, te ručnim zahvatom oslobodimo živac pritiska. Kod nas se mnogi "bave" ručnim zahvatima. Zaraduju novce a nerijetko samo odmažu ljudima te ponekad štete njihovom zdravlju. Velikim dijelom su to loše izobraženi ljudi koji silovitom reklamom privlače bolesnike, obećavajući im izlječenje u kratku vremenu, a vrlo često ljudima odmažu, pa i štete njihovu zdravlju.

Ručne zahvate mogu obavljati samo posebno izobraženi liječnici-specijalisti i fizioterapeuti. Pri tome primjenjuju istezanje, mobilizaciju i /ili manipulaciju vratne kralješnice. Istezanje je postupak kojim se postiže blago razmicanje dvaju kralješaka čime oslobađamo pritisnuti živac (dekompresija).

Mobilizacija je postupak u kojem neznatnim pomicanjem kralješaka postižemo gibljivost kralješčanih zglobova.

Manipulacija je postupak kratkotrajnih odmjerenih pokreta koji dovode kralješke u najprikladniji položaj.

Koji od tih zahvata valja uporabiti ovisi o dijagnozi odnosno stupnju oštećenja. Ručni zahvati se primjenjuju jedanput uz obavezan pregled nakon dva dana, a prema potrebi se može opetovati do deset puta u razmacima po dva ili tri dana. Osim ručnih zahvata nužno je i dodatno podučavanje bolesnika posebitim vježbama kojih je zadaća sprečavanje povrata tegoba i nastajanja novih. Vježbe vratnim dijelom kralješnice obuhvaćaju vježbe istezanja i vježbe snaženja.

VJEŽBE RASTEZANJA

Vježbe rastezanja povećavaju pokretljivost vratnog dijela kralješnice i time smanjuju pritisak na živčane korjenove i ukočenost vrata. Ako pojedina vježba prouzroči bol ili druge tegobe primjerice vrtoglavicu, obvezatno je vježbu prekinuti te je prilagoditi bolesniku. Prigodom vježbanja nisu dopuštena dodatna opterećenja utegama i slično. Važno je uvijek mišićje pripremiti za vježbu blagim masiranjem, akupresurom, toplim i vlažnim oblozima.Ovisno o naravi ostećenja vježbe se obavljaju u ležećem, sjedećem ili stojećem položaju.

VJEŽBE SNAŽENJA MIŠIČJA

Vježbe snaženja mišićja su izometrične i tijekom vremena vratno će mišićje postati snažnije, te se može povećati naprezanje i broj opetovanja vježbi. Važnoje uvijek blagim masiranjem, akupresurom ili toplim i vlažnim oblogom pripremiti mišićje za vježbe. Tijekom vježbanja valja mirno disati i nije uputno zadržavati zrak. Ako se tijekom vježbanja osjeti bol, treba smanjiti naprezanje i broj opetovanja vježbi.