DVD - Vježbe za noge
Zahvaljujući Vama poštovani klijenti, te podršci koju mi pružate želio sam Vam se odužiti i napraviti ovaj DVD sa vježbama za noge. Ovo je logičan nastavak DVD-a "Vježbe za kralješnicu" oje ste izvrsno prihvatili.

Najčešća pitanja su bila kako pravilno izvoditi vježbe za noge, kako nakon naučene vježbe imati kvalitetan podsjetnik na iste, koje uopće vježbe raditi za određena bolna stanja nogu i sl. Promatrajući ljude u dvorani za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju gdje radim izabrao sam najčešće koje se vježbaju i koje daju najbolji učinak. 

Namjerno sam ih podijelio na vježbe za povećenje gibljivosti zglobova noge i vježbe za jačanje mišića noge jer smatram da su tako lakše razumljive i primjenjive. Ukupno ih ima 37 i obuhvaćaju sve ono što bi prosječni korisnik fizioterapeutskih usluga sa tegobama nogu trebao znati.

Zbog specifičnosti upotrebljavaju se i neka pomagala kod nekih vježbi a to su elastična traka, utezi, fizioterapeutska lopta, bodljikave loptice i balans daska. Ako želite kvalitetnu rehabilitaciju nogu i potpunu iskoristivost vježbi na DVD-u nužno je i kupiti nešto od gore navedenih pomagala!

Elastične trake koje preporučujem za vježbanje su "Thera-band" trake vodećeg svjetskog proizvođača istih uz čiju je djelomičnu pomoć je i tiskano prvo izdanje DVD-a. Prepoznovši kvalitetu proizvoda g. Mitja Zupan, vlasnik i direktor firme "Vitaoprema" i generalni zastupnik "Thera-band" za Hrvatsku.

I ovim DVD-om se struka fizioterapeut stavlja na svoje mjesto pod suncem jer su fizioterapeuti oni medicinski djelatnici koji su najmjerodavniji za posebno prilagođeno medicinsko vježbanje, dobro poznaju anatomiju, fiziologiju i biomehaniku ljudskog tijela te se svakodnevno susreću sa pacijentima raznih profila ovisno o dijagnozama.

Na kraju ove priče zahvaljujem Želimiru, Renati i Sandi, standardnoj postavi bez koje bi izrada ovog DVD-a bila nemoguća.