Preblizu ekranu, loša visina ekrana, loš položaj kralješnice, oslonjenost glave na dlan i lakta na stol, na podlakticu jedne ruke te loš položaj kukova i nogu.