Nepravilno, preblizu ekranu, loš položaj vrata, ramena, oslonjenost na podlakticu jedne ruke, prsne kralješnice, slabinska kralješnica ( i kralješnica općenito) nema uporište, nagnuta prema naprijed, stolac previsok, kukovi i koljena savijeni i stopala na podnožju stolca.