CD: Vježbajte sjedeći

Namijenjene su kako im i ime kaže osobama koje rade u sjedećem položaju (bez obzira na dob). Ne oduzimaju Vam puno vremena, 13 vježbi pojedinačnog trajanja 40 sekundi. Ne morate imati nikakvu posebnu opremu za vježbanje, potrebno je 8 minuta vremena i dobra volja. Nakon njih ćete se osjećati manje ukočeni, gipkiji i vedriji. Vježbajte ih 1-2 puta dnevno i to je to. 

Naruči ... 

DVD: Vježbe istezanja

Novi DVD iz radionice Tonći Šitića, koji ovaj put prikazuje vježbe istezanja mišića. Koristan je za one koji već provode terapiju i uključeni su u rehabilitacijski proces. Isto je važan  za osobe koje se bave sportom i rekreacijom kao važan vid prevencije ozljeda.

Naruči ...

DVD: Vježbe za kralješnicu

Ovaj DVD "Vježbe za kralješnicu – medicinska gimnastika u 23 koraka" se skladno nadovezuje na prošli CD te prikazuje 23 pomno odabrane vježbe, gdje korisnik može prepoznati sebe radeći ih, ne traže specijalnu opremu ni odjeću, mogu se izvoditi na prostirci u dnevnoj sobi a isto tako i u dvorani, što je izuzetno važno to je jedini takav proizvod koji preporučuje strukovna udruga Hrvatski zbor fizioterapeuta.

Naruči ...

DVD: Vježbe za noge

Ovo je logičan nastavak DVD-a "Vježbe za kralješnicu" koji ste izvrsno prihvatili. Najčešća pitanja su bila kako pravilno izvoditi vježbe za noge, kako nakon naučene vježbe imati kvalitetan podsjetnik na iste, koje uopće vježbe raditi za određena bolna stanja nogu i sl...

Naruči ...

Tonći Šitić - Postizometrična relaksacija muskulature (PIR)
PIR je jedna od vrlo efikasnih metoda koja se koristi za relaksaciju mišića i predstavlja fizioterapeutsku tehniku kojom se u manulanoj medicini koristimo za pripremu muskulature pred mobilizaciju-manipulaciju. Temelji se na slabijoj izometričkoj kontrakciji željenog mišića uz primjeren manji otpor terapeuta, te nakon toga ciljana elongacija bolnog, napetog mišića.

Budući da njome ciljano djelujemo na mišiće koji su u povećanoj tenziji koristimo je za pripremu pacijenta prije tretmana mobilizacije - manipulacije, a koji puta je i sama PIR dostatna kao tretman. Tehnika je u prednosti pred ostalima, jer se korištenjem minimalne snage bolesnikova mišića ne izaziva bol, a koristimo je kod tretiranja zgloba, čiju smanjenu pokretljivost (mobilnost) jednim dijelom uzrokuje i spazam mišića. Korištenjem i facilitacijskih refleksa disanja i vida još se više mogu povećati efekti mišične relaksacije. Ukoliko su zadani mišić ili njegove pripadajuće fascije skraćeni, djeluju poput «uzdi» i «određuju» pokretljivost u pripadajućem zglobu. Efektom što bolje mišično-fascijalne relaksacije, eliminirali smo jednog od činioca koji nam može umanjiti efekte manipulacije i biti jedan od elemenata koji nam ako nije riješen vraća zglob vrlo brzo u patološki položaj.

Učinci tretmana mogu se utvrditi ne samo na tretiranim mišićima, na kojima bolne - triger točke i tenzija nestaju, već i po nestajanju bolnih točaka smještenih na hvatištu tetiva za periost. PIR je terapijska metoda koju izvodi terapeut, ali je možemo uz izobrazbu pacijenta koristiti i kao samotretman.

Uspoređujući PIR s klasičnom metodom Kabata (1965), koja se i danas koristi u proprioceptivnoj neuromuskulatornoj facilitaciji (PNF) otpor terapeuta, je ovdje daleko slabiji, mišična kontrakcija je svega 30% mišične snage a izbjegava aktivno forsirano istezanje. Često, u akutnom stanju, koristimo na početku tretmana samo silu teže (gravitaciju) kao otpor, a tek smanjenjem bolnosti minimum snage. Objašnjenje dobrih rezultata ove metode mogu se potražiti u činjenici da: 1.Tijekom otpora s minimalnom snagom samo je malen broj mišićnih vlakana aktivan, drugi su inhibirani 2. Tijekom relaksacije izbjegnut je refleks istezanja, refleks koji je prouzrokovan čak i s pasivnim i bezbolnim istegnućem. S druge strane postoje situacije u kojima pacijent osjeća bol tijekom PIR-a a usprkos tome se opušta (bol ligamenta) i čak nakon procedure nastupa analgezija. Ova metoda demonstrira vrlo jasno usku vezu između boli i tenzije te relaksacije i analgezije.

Skraćeni mišić može biti razlog bola pri manipulaciji, ali i smanjene efikasnosti iste, jer može onemogućiti postizanje položaja prenatega koji je bitan za efikasno izvođenje iste. Ako izvršimo manipulaciju bez predhodnog vračanja ili naknadnog vračanja mišića u idelanu duljinu isti će nam po ponovnom opterečivanju (vračanje na uobičajena pokrete bolesnika - dnevne aktivnosti, radni zadaci) opet izazvati funkcijsku blokadu zgloba.