Postizometrička relaksacija, 8.svibanj 2010 Zagreb

 

Šaroliko društvo, (uz dužno poštovanje prema prijašnjima) ovo je bila jedna od najboljih grupa do sada.Uz PIR demonstrirane su i neke mobilizacijske i manipulacijske tehnike.

Uključujući ovu grupu, dosada je PIR završilo preko 200 polaznika (liječnika i fizioterapeuta), što ga čini jednom najrasprostranjenijih tehinka u Domovini. Primjenjuje se u nekim toplicama, lječilištima, polilinikama i  dijelu privatnih praksi.

Sa osobitim poštovanjem zahvaljujem se polaznicima jer je PIR prepoznat kao nešto ne preskupo a upotrebljivo odmah po završetku radionice. To nije tehnika koja traje beskonačan broj stupnjeva (nivoa), nešto pretjerano košta i gdje se stiču imaginarni nazivi kojima se ljudi ponose.

a
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l