Tečaj Osnove manualne medicine, 1. dio, 16-18. svibanj2009.

 Zbog velikog unteresa liječnika i fizioterapeuta po drugi puta ove godine, održan je prvi dio tečaja Osnove manalne medicine u 16-18. svibnja 2009. Nazočno je bilo 20 polaznika(10 liječnika i 10 viših fizioterapeuta). Predavači su bili dr. Dunja Barak-Smešny, spec. fizijatar i spec. manualne medicine, prof.dr. Sofija Kukić Brusić, spec.radiolog, Tonći Šitić, prvostupnik fizioterapije. Atmosferu sa tečaja Vam donosimo galeriji fotografija.

h
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p