Slobodna dalmacija, 26. studeni 2006

Uz "Slobodnu Dalmaciju", 26.studeni 2006, Prilog za promicanje kulture zdravog života "Zdravo življenje", br.30

U suradnji sa "Slobodnom" nudimo Vam treći dio kompleta vježbi za noge, slanjem SMS koji se nalazi na slici možete i osvojiti DVD "Vježbe za noge".