Vježbe za noge

Uz "Slobodnu Dalmaciju", 23.rujan 2006, Prilog za promicanje kulture zdravog života "Zdravo življenje", br. 29

U suradnji sa "Slobodnom" nudimo Vam drugi dio kompleta vježbi za noge, slanjem SMS koji se nalazi na slici možete i osvojiti DVD "Vježbe za noge".