Vježbe za noge srpanj 2006

Uz "Slobodnu Dalmaciju", 22.srpanj 2006, Prilog za promicanje kulture zdravog života "Zdravo življenje".

U suradnji sa "Slobodnom" nudimo Vam drugi dio kompleta vježbi za noge, slanjem SMS koji se nalazi na slici možete i osvojiti DVD "Vježbe za noge". 

 

slika