Kralješnica u vrhunskoj formi

Večernji list, lipanj 2005. 

U prazničnom broju naše najtiražnije dnevne novine Večernjeg lista, od 25. i 26. lipnja 2005., u Prilogu "Ona" na duplerici, cijenjena novinarka Ivana Vodogažec pod naslovom Kralješnica u vrhunskoj formi daje kritički osvrt na DVD.