Jak lijek za slaba koljena...

Mens Health, ožujak 2006. 

"Men's Health" vodeći časopis modernog čovjeka u ožujskom broju:

Jak lijek za slaba koljena...